Wymiana pieców węglowych na koszt gminy
bez użycia środków własnych!

W ramach środków finansowych uzyskanych na wymianę instalacji grzewczej z Urzędu Miasta zapewniamy:

ABY SKORZYSTAĆ Z NASZEJ OFERTY PROSIMY O KONTAKT Z NASZĄ FIRMĄ PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W CELU PRAWIDŁOWEGO OSZACOWANIA ZAPOTRZEBOWANIA ENERGETYCZNEGO ORAZ KOSZTÓW WYMIANY INSTALACJI !!!